خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

گروه سلامت و پزشکی RSS

معاون سازمان بهزیستی گفت: 10 میلیارد تومان بودجه بهزیستی امسال برای درمان مددجویان اختصاص داده شد، اما همان ماه اول سال این بودجه تمام شد زیرا برخی بیمارستان‌ها تخلف کرده و این افراد نیازمند را به بهزیستی بازمی‌گردانند. شعارسال: حسین نحوی‌نژاد گفت: امسال