خرید سکه کلکسیونی

گروه خودرو - صفحه 4 RSS

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقریبا نصف مصرف سوخت فعلی این محصولات کاهش دهند. به گزارش ایسنا، برخی خودروهای داخلی به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی تولید و پلت فرم، مصرف سوخت بالایی دارند.