عناوین مهم خبری » خودرو - صفحه 3 » جدیدترین

با اینکه وارد کنندگان تنها سهمی ۳ درصدی از بازار خودرو کشور داشتند، ولی با ممنوعیت واردات شاهد هستیم که همین سهم اندک هم در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته ا...

قیمت برخی خودروها امروز در بازار تهران حدود 2 تا 3 میلیون تومان نوسان داشت، طوری که برخی خودروها نسبت به هفته گذشته 2 تا 3 میلیون تومان افزایش قیمت و برخی به هم...

جدیدترین اخبار