سکه ها جشنواره تخفیف

گروه خودرو RSS

قبل از تعطیلات فرمول یک و بعد از مسابقه مجارستان، شاهد تست خودروهای فرمول یک توسط رانندگان جوان بودیم. کسانی که برای