عناوین مهم خبری » حوادث - صفحه 2 » جدیدترین

با تکیه بر منابع خبری و نظر متخصصان، ابهام ها و پرسش های پاسخ نداده شده در محیط کلان صنعت هوایی را بررسی کرده است. ابهام هایی که ردپای آن در سقوط اخیر نیز قابل...

یک کارشناس شهرسازی گفت: در طراحی های شهری تاکنون به نیازهای هیچ یک از گروه های سنی جامعه توجه نشده این در حالی است که نیازسنجی از شهروندان یکی از اصول لازم در ...

با حضور ماموران و تحقیق از عوامل هتل مشخص شد دو نفر با مراجعه به هتل با یکی از مسافران دیدار کرده و پس از ان مرد مسافر دیگر در هتل دیده نشده است. در ادامه مامو...

جدیدترین اخبار