عناوین مهم خبری » بین الملل - صفحه 20 » جدیدترین

صدها هزاردانش آموز آمریکایی در اعتراض به خشونت و استفاده از اسلحه در این کشور،تظاهرات اعتراض آمیزی در واشنگتن برگزار کردند. به گزارش افکارنیوز، در ادامه اعتراض...

جدیدترین اخبار