عناوین مهم خبری » بین الملل - صفحه 2 » جدیدترین

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری بلومبرگ، ترامپ گفت: ترکیه مشکلی دیرینه است. آن ها برای ما در مقام یک دوست نبوده اند.وی با اشاره به «اندرو برانسون» کشیش آ...

دادگاهی در ترکیه آخرین مورد از درخواست برای آزادی کشیش آمریکایی را رد کرد. به گزارش مرور نیوز به نقل از دیلی صباح، دادگاهی در ترکیه امروز چهارشنبه آخرین مورد ا...

بن سلمان نگاه شیفته ترامپ به یال وکوپالش را اشتباه تحلیل کرده بود. بعدها متوجه «نظر ریبه» ترامپ شد که به چشم «گاو شیرده» به اونگاه می کند! ولی دیگر دیر شده بود...

جدیدترین اخبار