سکه ها جشنواره تخفیف

گروه بین الملل RSS

وزیر خارجۀ امریکا می گوید که اعلام راهبرد تازۀ این کشور برای افغانستان، حمایت آشکار آنان را از این کشور نشان می‎دهد و از طالبان خواست تا برای مشروعیت بخشیدن سیاسی شان، مسیر گفت‎وگو ها را دنبال کنند. به گزارش مانیتورینگ خبرگ