خرید کتاب سکه طلا

گروه بورس - صفحه 2 RSS

هیات دولت آیین نامه اجرایی مربوط به بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش اموال غیرمنقول و املاک و نیز فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه صبح چهارشن