عناوین مهم خبری » اجتماعی - صفحه 6 » جدیدترین

قطعه سازان چند وقتی است که قطعه به ما نمی فروشند و همین امر باعث شده تولید خودرو روند کاهشی بیشتری به خود بگیرد. مردم هم رفتار مشخص با این صنعت داشتند که همه با...

جدیدترین اخبار