عناوین مهم خبری » اجتماعی - صفحه 5 » جدیدترین

تعویض شناسنامه های نمونه قدیم در اجرای قانون ثبت احوال، تعویض شناسنامه های نمونه جدید مستعمل، تعویض شناسنامه ناشی از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیما...

گروه جامعه: سخنگو شورای با اشاره به حاشیه های ایجاد شده در خصوص نمایشگاه زنان و تولید ملی گفت: اسلام با رنگ شاد مخالف نیست. پوشیدن چادرهای رنگی از قدیم الایام د...

خبرگزاری ایسنا: پاییز بود، کارگران آب و فاضلاب درحال حفاری بودند که دو اسکلت را در یک تابوت پیدا کردند. زن و مردی بازمانده از ۱۸۰۰ سال پیش. تابوت آبان سال پیش ...

جدیدترین اخبار