عناوین مهم خبری » اجتماعی - صفحه 4 » جدیدترین

کمبود آب در تعداد زیادی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان، آن هم در گرمای شدید و همراه با توفان شن، شرایط زندگی را برای مردم این مناطق طاقت فرسا کرده است. ات...

خرما یا رطب، میوه ای بسیار قدیمی که در مناطق گرمسیری پرورش می یابد. خرما انواع مختلفی از قبیل خرمای پیارم، خرمای مضافتی، خرمای گنتار، خرمای استعمران، خرمای زاهد...

جدیدترین اخبار