خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک
تاریخ دریافت خبر:

محمد مهاجری:

اوضاع اقتصادی تونس ،به آن اندازه ای ناراضی کننده هست که اصحاب رسانه های تونس، ابایی از مطرح کردن آن برای ما که خارجی و بیگانه ایم، داشته باشند.

یادداشتهای سفر تونس؛بخش سوم/انقلابی هایی که ضدانقلاب شده اند

تاریخ جدید تونس برای مردم این کشور به دو مقطع"قبل الثوره" و "بعدالثوره" (پیش از انقلاب و پس از انقلاب)تقسیم می شود. معلوم نیست که اگر در این کشور نهضتی هم به وجود نمی امد اوضاع اقتصادی روال خوبی داشت. حتی می توان گفت دلیل انقلاب مرد.م در 7سال پیش، مشکلات اقتصادی و فساد حاکم بر دولت بود. با این حال این نکته مهم از ذهن مردم این کشور و حتی رسانه ای ها فراموش شده است.

در عین حال،کاهش ارزش پول ملی تونس- دست کم به میزان 60درصد - طی سالهای گذشته موجی از نارضایتی ها را پدیدآورده به طوری که بخشی از شهروندان آرزو می کنند به روزگار پیش از انقلاب باز گردند.

***

در شهر بدنبال نمادهایی می گردم که بتواند فاصله بین قبل و بعد از انقلاب را نشان بدهد. تراموای رنگ و رو رفته شهر که از خیابانهای مرکزی و نسبتا باریک می گذزد،گواهی می دهد حتی 7سال قبل هم که انقلاب شده، روزگار بازنشتگی اش فرارسیده بوده است. با این حال "احساس رفاه" با "وجود رفاه" دو مقوله جدا از هم است. جامعه می توانید احساس رفاه نداشته باشد اما مرفه باشد و بالعکس.

***

چهارراه های شهر معمولا ترافیک دارد و با آنکه مزین به جراغ راهنمایی است ،ماموران پلیس را هم به کمک گرفته است. مامورانی که سوتهای ممتد و مقطع شان بیش از آنکه راه را باز کند به جنگ گوش و اعصاب رانندگان می رود.لینک کوتاه: betanews.ir/n/971845

خبر فوق مربوط به رسانه توریسم آنلاین می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم