خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
رسالۀ حافظ کتاب «بحران رهبری نقد ادبی و رسالۀ حافظ» نوشتۀ رضا براهنی، مشتمل بر دو بخش است. یکی گفتگوی این نویسنده دربارۀ نقد ادبی و بحران رهبری آن و دیگری شرح رسالۀ او به نام «حافظ».

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایمنا، در سالروز بزرگداشت حافظ بد نیست با یکی از کتاب هایی که به بررسی شعر این شاعر بزرگ پرداخته آشنا شویم. رضا براهنی نویسنده، شاعر، پژوهشگر و منتقد ایرانی که کتاب «بحران رهبری نقد ادبی و رسالۀ حافظ» به قلم او در سال ۱۳۸۰ از سوی نشر دریچه منتشر شده در این کتاب شعر حافظ را از نگاهی دیگر بررسی کرده است.

این کتاب شامل دو بخش است که یک قسمت آن به گفتگوی ملک ابراهیم امیری با این نویسنده در باب بحران رهبری نقد ادبی در ایران می گذرد و بخش دوم آن رساله ای است با موضوع حافظ و شعر او. در صبحانه با کتاب امروز صفحۀ نخست بخش دوم این کتاب را که «رسالۀ حافظ» است با هم از نظر می گذرانیم. دکتر براهنی با ذکر اولین غزل حافظ «الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناولها» بررسی شعر او را چنین آغاز می کند:

«نخست بپردازیم به چیزهای ظاهری. مصراع اول را سودی به یزید بن معاویه نسبت داده است، قزوینی آن را رد کرده و غزلی از سعدی را اساس آن دانسته است. انجوی شیرازی از زبان الکساندر میچلی، مستشرق ایتالیایی، آن را به ابوالفضل عباس بن احنف شاعر معاصر هارون الرشید نسبت داده است. (یا ایها الساقی أدر کأسا و اکرر علینا سید الاشربات)

ترجمۀ سادۀ عربی حافظ این است: «ساقی پیاله را به گردش درآر و آن را به دست خود به ما بده.» در بیت منسوب به یزید بن معاویه مصرع به این صورت است: «أدر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی». حافظ برای حفظ ردیف و قافیه جای کلمات را عوض کرده است.

امکان دارد حافظ به همۀ این منابع و منابع دیگری که محققان هنوز کشف نکرده اند دسترسی داشته است یا امکان دارد فقط در جایی از کسی آن را شنیده باشد.

همین قدر که از یک مصرع همۀ ریشه ها خواه منسوب و خواه واقعی، سر برمی آورند و خودی می نمایند معلوم می شود حافظ با ودایع موروثی الفاظ سر و کار داشته است. حافظ حافظۀ مشترک ودایع موروثی ماست.»/

لینک کوتاه: betanews.ir/n/971813

خبر فوق مربوط به رسانه ایمنا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم