کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
اردوی جهادی برای واکسیناسیون، ویزیت و آزمایش رایگان دام در روستای "کری زاغه"

به گزارش سرویس چندرسانه ای ؛ اردوی جهادی برای واکسیناسیون، ویزیت و آزمایش رایگان دام در روستای "کری زاغه" شهرستان صحنه کرمانشاه با حضور پزشکان و پرسنل دامپزشکی این شهرستان برگزار شد .