کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با همراهی قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی یوناتن بت کلیا نماینده اقلیت دینی آشوریان و کلدانی در ادوار ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی و مدیران ادارات از از کلیسای تاریخی ننه مریم ارومیه بازدید کرد.

61261