ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
روستای پالنگان، تیتر اول یکی از روزنامه محلی تورنتو

روستای پلکانی «پالنگان» در تازه ترین شماره یکی از نشریات محلی در تورنتو به نام «تهرانتو» معرفی شد.

«تهرانتو»، نشریه ای به زبان فارسی است که از حدود دو سال پیش برای ایرانیان مقیم فیس‌بوک