کتاب سکه های ماشینی قاجار

سوغات هندی‌ها برای بازار سرمایه ایران

تاریخ دریافت خبر:
سوغات هندی‌ها برای بازار سرمایه ایران

بیژنی با بیان اینکه طرح همکاری با بازار سرمایه کره جنوبی هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: اولویت سازمان بورس توسعه فعالیت‌ بین‌المللی به ویژه در زمینه عملیات متولی‌گری سهام بر اساس پروژه XNET است.