ایران آنتیک

بدل نخست وزیر هند

تاریخ دریافت خبر:
یک رسانه هندی به مناسبت تولد 67 سالگی نخست وزیر هند به سراغ بدل او رفته که سعی می کند خود را هر روز بیشتر شبیه مودی کند. به گزارش فرادید، "رائی باهاتیا" که به خاطر شباهتش به نخست وزیر هند "ناندرا مودی" در دهلی نو به شهرت رسیده پیشتر میان دوستان به دلیل شباهت خود با سیاستمدار هندی شناخته می شد. وی با قدرت یافتن مودی بیش از پیش آرایش و طریقه لباس پوشیدن او را تقلید کرد تا اکنون به بدل نخست وزیر در دهلی نو مشهور شود.