ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:

مصطفی هاشمی طبا رئیس سابق تربیت بدنی

نمی دانم IOC از این که اساسنامه وزارت ورزش و کمیته المپیک برای تصویب به هیأت دولت رفته، خبر دارد یا خیر، اما معنای آن دخالت دولت است. دولت اجباری ندارد آن چیزی را که IOC تأیید کرده، تصویب کند. بهتر بود اساسنامه را قبل ازIOC به دولت می فرستادیم نه این که دولت آن را تصویب کند. بلکه می توانستیم توافق ضمنی بگیریم که اگر مغایرتی نبود اساسنامه را به IOC می فرستادیم. فکر می کنم ضرورتی برای تغییر اساسنامه وجود نداشت. در قانون انتزاع کمیته المپیک از پارالمپیک اعلام شد اساسنامه جدید نوشته شود، اما اساسنامه این دو همیشه از هم جدا بود. حالا با یک اشتباه رئیس پارالمپیک در اساسنامه جدید حذف شده است. IOC دستورالعمل هایی دارد و با وجود این که مخالف دخالت دولت است، اما به کشورها می گوید نظر دولت خود را جلب کنید. اساسنامه قبلی کمیته هم مغایر با IOC نبود. نظر شخصی ام این است که آدم ها وقتی هستند دوست دارند اختیارات خودشان را اضافه کنند و گاهی تفکرات لحظه ای به آنها دست می دهد تا تغییراتی را ایجاد کنند. به عنوان مثال حکم من را در دوران حضور در کمیته المپیک نخست وزیر امضا کرد. آن زمان IOC کاری نداشت و تجسسی در این مورد انجام نداد. کمیته بین المللی المپیک فقط سوال می کند اما دخالتی ندارد، مگر در موارد خاص. از سوی دیگر، در کمیته المپیک حسابرس و بازرس باید مستقل باشد. شنیدم بازرس را رئیس کمیته انتخاب می کند اما بازرس باید مستقل باشد تا بتواند رصد کند. به طور طبیعی این مسائل حتی در بخش خصوصی قابل پیگیری است. مسأله دیگر در این خصوص اختلاف کمیته المپیک با وزارت ورزش است؛ همه باید از قوانین و مقررات تمکین کنند. کمیته المپیک یک موسسه کوچک است که نه شعبه دارد و نه بخش، وظایف آن هم کاملا مشخص است که وزارت ورزش باید آن را قبول کند. از طرفی کمیته باید سیاست های اعلام شده وزارت را نیز رعایت کند. هر کسی باید سر جای خودش باشد البته اختلاف نظر طبیعی است اما نباید به اجراییات کشیده شود؛ غیر از این باشد خودخواهی است. به خاطر دارم من هر وقت قرار بود در جلسات هیأت اجرایی باشم، خودم می رفتم و حق رأی هم نداشتم، بنابراین وزیر هم نمی تواند بگوید باید حتما جلسات هیأت اجرایی نزد من باشد بلکه می تواند از آنها دعوت کند که در این صورت، جلسات هیأت اجرایی رسمی نیست.