کتاب سکه های ماشینی قاجار

علی محمد قاسمی

تاریخ دریافت خبر:
جشنواره فیلم فجر همیشه مورد توجه فیلمسازان بوده و هست.برای همین همواره با حاشیه ها و گلایه هایی همراه بوده است.در همین رابطه علی محمد قاسمی فیلمساز فیلم های بلند و مستند، یادداشتی را برای صبا ارسال کرده که در ادامه می خوانید:
با توجه به مسیر مدیریت تجربی که جشنواره فجر طی این سال ها پیموده و سال های درجا زدن را می گذراند و نتوانسته جایگاهی ویژه برای خود برتابد و هر دوره به شکلی و رنگی درآمده و انگیزه های ممکن برای رقابت سالم را برباد داده است ، شاید بد نباشد جشنواره فجر با توجه به مدیریت های سرپایی و به تبع آن گزینش هیات های انتخاب و داوری که غالبا بهترین ها نبوده است و مشخصا به دلیل عدم توانایی در استقلال و بی طرفی تا لحظات آخر نام شان مخفی نگه داشته می شد، یک بار و فقط یک بار با انتخاب اصلح هیات انتخاب و داوری و اعلان نام شان تکلیف فیلمساز و تهیه کننده را برای شرکت و یا عدم شرکت در جشنواره آتی روشن سازد، چون قرار بر رقابت سالم بوده و نه رفاقت محفلی برای سیمرغی که از بن مایه ادبیات ایرانی ریشه می گیرد ،ارزش سیمرغ را به یک بال مرغ تبدیل نکنیم که جوانی از راه رسیده جشنواره فجر را {...} بنامد .