کتاب سکه های ماشینی قاجار

ماجرای رها کردن جسد برادرزن در ارتفاعات جاجرود

تاریخ دریافت خبر:
ماجرای رها کردن جسد برادرزن در ارتفاعات جاجرود

هویت مقتول به نام سیامک شناسایی و مشخص شد که او از افراد سابقه‌دار بوده،و از سوی دامادشان به قتل رسیده است.

به گزارش پارس نیوز،

ساعت 20:30 نخستین روز فروردین ماه سال جاری، خبر کشف جسد یک مرد جوان در منطقه کوهستانی، چند کیلومتر مانده به جاجرود به بازپرس کشیک پایتخت اعلام شد که دقایقی بعد محسن مدیرروستا، بازپرس امور جنایی تهران به همراه اکیپ آگاهی در محل کشف جسد که مسیری ماشین رو نبود، حاضر شدند.

تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که مرد جوان با ضربه چاقو به قتل رسیده و جسدش در آنجا رها شده است،با توجه به هویت نامشخص مقتول، جسد برای بررسی و تعیین هویت به پزشکی قانونی منتقل شد.

در ادامه تحقیقات، هویت مقتول به نام سیامک شناسایی و مشخص شد که وی از افراد سابقه دار بوده، همچنین ردیابی های تخصصی در رابطه با این پرونده حاکی از آن بود که سیامک توسط دامادشان به قتل رسیده است ،سرانجام متهم 24 تیرماه بازداشت و به دادسرای امور جناییتهران منتقل شد.

متهم این پرونده با اعتراف به قتل سیامک در اظهاراتش به بازپرس گفت: سیامک بود، پدر و مادرش را اذیت می کرد و آنها را کتک می زد به همین دلیل چند روز قبل از حادثه، مادر و سیامک با من تماس گرفته و گفتند که سیامک آنها را کتک می زند،آنها از من خواستند که سیامک را به کمپ ببرم.

وی ادامه داد: روز حادثه برای بردن سیامک به کمپ ترک اعتیاد به خانه آنها رفتم، اما آنجا با سیامک درگیر شدم و او ضربه چاقویی به من زد، من نیز با چاقو ضربه ای به گردن سیامک وارد کردم،قصد داشتم پس از این ماجرا سیامک را به ببرم اما او به دلیل خونریزی شدید کرد،به همین دلیل با جسد سیامک را به منطقه کوهستانی در نزدیک جاده جاجرود برده و در آنجا رها کردم.

متهم پس از این اظهارات بازداشت و به منتقل شد، در ادامه روند رسیدگی به پرونده اولیای دم مقتول با حضور در اعلام کردند که نسبت به دامادشان (متهم) شکایتی نداشته و قصد قصاص وی را ندارند.

سرانجام پیش از ظهر امروز متهم برای اخذ آخرین دفاع در دادسرا حاضر شد و پرونده به زودی برای محاکمه متهم از لحاظ جنبه عمومی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده می شود.