کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

به گزارش خبر خودرو، بازار بورس و اوراق بهادار طی معاملات روز جاری تعداد 41هزار و 083 معامله به ارزش 37میلیون و 530هزار و 044ریال ثبت، با ارزش کل شاخص  1/83916 و حجم معاملات 2هزار و 766 میلیون سهم به کار  خود پایان داد .

بررسی ها نشان می دهد که در روز جاری گروه سایپا با نماد خساپا بیشترین درصد حجم معاملات و گروه بهمن با نماد خبهمن  کمترین درصد حجم معاملات را در روزجاری به خود اختصاص داده اند.

همچنین بیشترین درصد افزایش قیمت مربوط به نماد خودرو1 از گروه ایرانخودرو بوده است.