کتاب سکه های ماشینی قاجار

لزوم اتخاذ سیاست های جدید در حوزه واردات دارو

تاریخ دریافت خبر:
لزوم اتخاذ سیاست های جدید در حوزه واردات دارو

رئیس سازمان غذا و دارو در دیدار با هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو از آنها خواست، شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی به ایران تشویق کنند.