ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
کارگردان «ویلایی‌ها» جشن خانه سینما را تحقیر کرد/عکس یکی از مهمترین اتفاقات جشن خانه سینما امسال عدم استقبال هنرمندان و سینماگران از این مراسم بود که مسئولین برگزار کننده این جشن با صندلی‌های پُر از خالی مواجه شدند و جایگاه واقعی سینمای ایران را دیدند.

یقینا این نیز آخرین انتقاد نسبت به بی برنامگی و بی نظمی و عدم استقبال سینماگران از این جشن نبوده و نیست و مسئولین خانه سینما باید برای این جشن غیر مستقل و ضد سینما تهمیدات دیگری بیندیشند و از برگزاری یک دورهمی فرمایشی سالیه پرهیز کنند.