خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
به دنبال ناآرامی‌های اخیر سنت لوئیس که از اعتراضات مردم به تبعیض‌نژادی و خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان سرچشمه می‌گیرد، حادثه‌ای تلخ برای یک پیرزن رخ داد.
رفتار ناجوانمردانه پلیس آمریکا با یک پیرزن اتاق خبر 24:

این روزها زخمی قدیمی در سنت لوئیس سر باز کرده است؛ ماجرای پلیس سفیدپوستی که یک شهروند سیاه‌پوست را به خاطر سوءظن به قتل رساند و پس از آن با  قضاوتی ناعادلانه از جانب دادگاه میسوری به راحتی بی‌گناه شناخته شد. ظاهراً قصه دردناک تبعیض نژادی پایانی ندارد.

در همین حین، میان شلوغی‌‌ها و اعتراضات مردمی به این موضوع، پلیس ضدشورش آمریکا از روی پیرزنی که بر اثر ازدحام جمعیت روی زمین افتاده بود رد شد. همانگونه که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید پیرزن پس از لحظاتی با کمک چند تن از ماموران و سایر معترضان از زمین برمی‌خیزد.