خرید کتاب سکه طلا

خبر انتصاب احمد جشن ساز به عنوان مشاور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات تکذیب شد

تاریخ دریافت خبر:
خبر انتصاب احمد جشن ساز به عنوان مشاور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات از سوی مقامات مسئول تکذیب شد

عصر جهان_خبری مبنی بر انتصاب احمد جشن ساز به عنوان مشاور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات به استناد سایر رسانه ها درج گردید که این خبر از سوی مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکذیب شد.

متن تکذیبیه دریافتی عیناً به شرح زیر میباشد

تکذیبیه
مدیر محترم سایت عصر جهان
با سلام
با توجه به انتشار خبر جعلی در خصوص انتصاب آقای احمد جشن ساز به عنوان مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تکذیب این خبر به اطلاع عموم مردم می رساند هرگونه انتصاب صرفا از طریق سایت رسمی این وزارت به نشانی www.ict.gov.ir منتشر و اطلاع رسانی
خواهد شد.
بدیهی است انتشار خبر نادرست فوق از طریق مراجع قانونی ذیربط پیگیری خواهد شد


مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات