خرید کتاب سکه طلا

تعاونی تکتام نوین تندیس تعاونی برتر ملی را از آن خود کرد

تاریخ دریافت خبر:
شرکت تعاونی تکتام نوین به عنوان یکی از شرکت‌های گروه تام در دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر به عنوان یکی از 35 تعاونی برتر درسطح استانی و فرا استانی موفق به اخذ لوح و تندیس تعاونی برتر ملی شد.

به گزارش ایکوپرس به نقل از روابط عمومی تام، این جشنواره که 13 شهریور و همزمان با هفته تعاون، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، از 35 تعاونی برتر در سه گرایش توزیعی، صادرات و ارزآوری و اشتغال و کارآفرینی تقدیر به عمل آمد.

برمبنای این گزارش، انتخاب و معرفی تعاونی‌های برتر کشور همه ساله با هدف ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن الگوها و نمونه‌های موفق تعاونی انجام می‌شود.

محمد صفرزاده مدیرعامل شرکت تکتام نوین در این خصوص اظهار کرد: تندیس کسب شده بر اساس بررسی عملکرد شرکت از بین 13هزار شرکت، اتحادیه و اتاق های تعاون کشور در بخش های مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی به شرکت تکتام نوین تعلق گرفته است.

وی افزود: موفقیت های این شرکت که به همت کارکنان تکتام نوین به دست آمده، تکتام را شایسته برتر شدن در سطح ملی و اخذ لوح و تندیس تعاونی برتر کرده است.