ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
آبادان

عصر امروز مورخ ۲۶ شهریور ماه سال۱۳۹۶ جلسه "کمیته طرح انطباق"در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد .

عصر امروز مورخ ۲۶ شهریور ماه سال۱۳۹۶ جلسه "کمیته طرح انطباق" با حضور جناب آقای" دکترسید عابدین حسینی "معاون دانشجویی و فرهنگی ، "یداله طاهری" مدیر دانشجویی ، "محمد رضا الهی "رئیس اداره فرهنگی و "حجت الاسلام محمد میرزایی" مشاوره مذهبی در محل دفتر رئیس اداره فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد .