ایران آنتیک

امین‌زاده به دیدار مراجع قم رفت

تاریخ دریافت خبر:
دستیار اسبق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، صبح امروز با برخی از مراجع قم دیدار کرد.

رویداد۲۴-دستیار اسبق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، صبح امروز با برخی از مراجع قم دیدار کرد.الهام امین زاده صبح امروز در سفری به شهر قم با برخی از مراجع قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

پیش از این او در گفت‌وگویی خاطرنشان کرده بود که برنامه مدونی برای وزارت‌خانه علوم تهیه کرده تا در صورت نهایی شدن گزینه های تصدی وزارت‌خانه علوم،تحقیقات وفن‌آوری آن را در اختیار رئیس جمهور بگذارد.