خرید کتاب سکه طلا

برنامه اقدام و عمل طی روزهای آینده در شورای اجتماعی کشور تصویب می‌شود

تاریخ دریافت خبر:

به گزارش خبرنگار شبستان، حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در همایش منطقه ای بزرگداشت روز ملی خانواده که امروز یکشنبه 26 شهریور برگزار شد از برنامه اقدام و عمل برای زنان سرپرست خانواده طی 10 روز آینده به شورای اجتماعی کشور خبر داد.

فرید گفت: ما با نمونه گیری از خانواده های مختلف باید بتوانیم سبک های مختلف خانواده را از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات درونی آنها را دسته بندی کنیم و وضعیت آنها را بررسی کنیم.

وی افزود: رسالت اصلی ما در بهزیستی رویکرد توانمندسازی است و توانمندسازی باید به عنوان رویکرد ملی برای تمام اقشار جامعه باشد. در نظام های آموزش و پرورش دنیا یکی از رویکردها توانمندسازی کارآفرینی می باشد و نقش دولت ماست که با استفاده از نهادهای حمایتی رویکردهای توانمندسازی را در تمام اقشار جامعه افزایش دهند و فقط با توانمندسازی یک جانبه امکان پیشرفت در جامعه وجود ندارد.

فرید گفت: چرخه زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش بهزیستی هستند 17 هزار نفر از چرخه حمایتی مستقیم و 120 هزار نفر به صورت غیرمستقیم بهره می برند که 14 درصد میزان موفقیت سازمان با 8 معیاری که به عنوان فاکتورهای توانمندسازی ارایه شده است ما موفقیت کسب کرده ایم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: طرح تقسیم کار ملی را در شورای اجتماعی کشور در 18 کارگروه داریم که با همکاری نهادهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که 4 نوع سرپرست خانوار داریم که به آنها باید به گونه های مختلف رسید و سیاست های اقدام و عمل جداگانه طی 10 روز آینده به شورای اجتماعی کشور ارسال می کنیم و برای هر کدام از زنان سرپرست خانوار برنامه خاصی را اجرا می کنیم.

پایان پیام/529
ضمیمه :