خرید سکه کلکسیونی

رئیس دانشگاه شریف: عملکرد ضیاء‌ ها‌شمی مثبت بوده است

تاریخ دریافت خبر:
رئیس دانشگاه شریف: عملکرد ضیاء‌ ها‌شمی مثبت بوده است
رئیس دانشگاه صنعتی شریف، "برنامه ریزی علمی و فناوری"، "دادن استقلال نسبی به دانشگاه‌ها‌" به ویژه دانشگاه‌ها‌ی سطح یک، "اقتصاد آموزش عالی"، "بین المللی سازی" و "رتبه بندی دانشگاه‌ها‌" را چالش‌ها‌ی وزارت علوم برشمرد و عملکرد سید ضیاء‌ها‌شمی را به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم مثبت ارزیابی کرد.
محمود فتوحی فیروزآباد در گفتگو با آفتاب‌یزد، با اشاره به این که، علم و فناوری رابطه مستقیمی با قدرت هر نظامی دارد، اظهار داشت: اهمیت‌دادن به علم و فناوری در کشور، می‌تواند در قدرت آن کشور به طور مستقیم دخالت داشته‌باشد. به‌طورکلی در بررسی وزارت علوم از منظر انتظاراتی که دانشگاه‌ها‌ و مراکز پژوهشی از آن دارند می‌توان گفت که این وزارتخانه باید در حکم متولی برنامه ریزی برای مسائل علمی و فناوری کشور عمل کند و لذا باید بیشتر آن جایگاه ستادی خود را حفظ کند تا این که بخواهد تصدی گری در امور داشته باشد.
وی ادامه داد: وزارت علوم باید سعی کند به جای این که در کار دانشگاه‌ها‌ خیلی دخالت کند، در جهت برنامه ریزی علمی و فناوری در کشور و راهبردها‌یی که دانشگاه‌ها‌ و مراکز پژوهشی باید داشته باشند گام بردارد، بنابراین تبیین راهبردهای کلان ملی و برنامه ریزی کلی علمی و فناوری کشور را وزارت علوم می‌تواند عملا داشته باشد.
پانزدهمین رئیس دانشگاه صنعتی شریف، استقلال نسبی دانشگاه‌ها‌ به ویژه دانشگاه‌ها‌ی سطح یک کشور را در فعالیت‌ها‌ و کارهای خود، چالش اصلی وزارت علوم برشمرد و بر لزوم نظارت این وزارتخانه تاکید کرد.
وی در تشریح "استقلال نسبی" دانشگاه‌ها‌، به‌ویژه دانشگاه‌ها‌ی سطح یک در کشور، گفت: استقلالی که مد نظر است به خصوص باید در انتخاب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و به ویژه دکترا باشد. این اختیار اگر به دانشگاه‌ها‌ داده شود، موجب می‌شود تا دانشگاه‌ها‌ بهترین دانشجویان را جذب کنند و این باعث می‌شود تا از خروج یکسری از نخبگان به خارج از کشور جلوگیری شود. این نکته مهمی است که وزارت علوم باید نسبت به آن حساس باشد و اگر این استقلال نسبی را به همه دانشگاه‌ها‌ نمی دهد، دست کم آن را به دانشگاه‌ها‌ی سطح یک و برتر کشور بدهد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، "اقتصاد آموزش عالی" را دیگر چالش وزارت علوم برشمرد و اذعان داشت: نیاز است تا به دانشگاه‌ها‌ در بحث بودجه به ویژه بودجه‌ها‌ی پژوهشی توجه شود، هزینه‌ها‌یی که مربوط به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌ها‌ در دانشگاه‌ها‌ هستند مهم اند. اگر می‌خواهیم رشد علمی را همچنان بالا نگه داریم و بتوانیم کارهای کیفی و در سطح بین المللی انجام دهیم خواه ناخواه لازمه این کار داشتن آزمایشگاه‌ها‌ی بسیار پیشرفته است و نیاز است تا برای آن
هزینه کنیم. وی افزود: وجود آزمایشگاه‌ها‌ی مرکزی با تجهیزات بسیار خوب، می‌تواند خیلی به ما کمک کند.
این پژوهشگر برتر علوم مهندسی در سال ۹۱، بحث بین المللی سازی و ارتباطات بین المللی را نیز گامی ارزنده در جهت اعتلای دانش و فناوری در کشور دانست و تصریح کرد: لازمه پیشرفت علمی و مراکز پژوهشی ما ارتباط قوی داشتن با دانشگاه‌ها‌ی سطح یک جهان است، که بدانیم در این دانشگاه‌ها‌ نیز چه می‌گذرد. فرصت‌ها‌ی مطالعاتی، شرکت در کنفرانس‌ها‌ی متعدد توسط اعضاء هیئت‌ها‌ی علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌تواند به آموزش عالی و فعالیت‌ها‌یی که دانشگاه‌ها‌ انجام می‌دهند کمک کند.
پانزدهمین رئیس دانشگاه صنعتی شریف، خاطرنشان کرد: انتظار لزوما مربوط به دانشگاه‌ها‌ از نظام و دولت نیست، بلکه انتظار باید دوطرفه باشد، یعنی هم دانشگاه‌ها‌ و مراکز پژوهشی کشور باید تلاش و کوشش کنند و در جهت حل مسائل اساسی کشور گام برداشته و اثربخشی اجتماعی خوبی داشته باشند و هم این که نظام و دولت باید عملا به دانشگاه‌ها‌ کمک کنند و در مسائل استقلال نسبی، بودجه‌ها‌ی پژوهشی و تجهیز آزمایشگاه‌ها‌ و بین المللی سازی گام بردارند. وی ادامه داد: اکنون رتبه بندی برای دانشگاه‌ها‌ شروع شده است که گام مثبتی است و از آن جایی که دانشگاه‌ها‌ نمی توانند همه کارها را انجام دهند، باید به نحوی دانشگاه‌ها‌ را "ماموریت گرا" کنیم و هر کدام از دانشگاه‌ها‌ در مناطق و شهرهایی که هستند می‌توانند ماموریت و کار خاصی را انجام دهند زیرا از توانایی و پتانسیل خاصی برخوردار هستند، بنابراین باید از این توانایی دانشگاه‌ها‌ به نحو احسن استفاده کرد. امیدوارم ان شاء الله متصدیان آموزش عالی کشور که اکنون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خلاصه می‌شود، بتوانند در این راستا هماهنگ عمل کنند و به نوعی در جهت تقویت علمی هر چه بیشتر کشور گام بردارند.