کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
برای حل معضل اعتیاد، راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد: برای حل معضل اعتیاد راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم.

لینک کوتاه: betanews.ir/n/923117

خبر فوق مربوط به رسانه اکو نیوز می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم