کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
ایرانی‌های دست و دلباز به کدام کشورها می روند؟

آمار جهانگردان ورودی به کشور سه سال است که ثابت مانده اما مسافران ایرانی به خارج از کشور هر سال رکوردها را جابجا می کنند.

لینک کوتاه: betanews.ir/n/923025

خبر فوق مربوط به رسانه اکو نیوز می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم