کتاب سکه های ماشینی قاجار

لحظه هولناک خودکشی یک دختر + فیلم

تاریخ دریافت خبر:
رکنا: دختر جوان چینی که قصد خودکشی داشت توسط مردی غریبه که برای صحبت کردن با او نزدیک شده بود نجاد داده شد
لحظه هولناک خودکشی یک دختر + فیلم
حجم ویدیو: 3.46M | مدت زمان ویدیو: 00:00:23

این مرد به بهانه آب دادن به دختر جوان نزدیک شده بود و او را از یقه پیراهن گرفت. وی پس از چند ثانیه او را رو به عقب کشاند و او را از مرگ حتمی نحات داد.