خرید کتاب سکه طلا

فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی + فیلم

تاریخ دریافت خبر:

امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است