کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

برنامه دوربرگردون از رادیو پلاس قرار است هر هفته چهارشنبه ها روی آنتن تی وی پلاس منتشر شود؛ برنامه ای که قرار است به نوستالژی های جذاب ایرانی ها بپردازد و گوشه هایی از آلبوم خاطرات تان را کنارتان ورق

بزند. قسمت اول این برنامه درباره جعبه جادویی است به نام تلویزیون که وقتی برای اولین بار پایش به خانه های ایرانی ها باز شد، حسابی غوغا کرد و تبدیل به کالایی لوکس برای پُز دادن شده بود.

خودتان روایت دوربرگردون رادیو پلاس را بشنوید و لذت ببرید.


گزارش: