ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
  استقرار نظامیان آمریکایی نزدیک اربیل عراق  در آستانه برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان عراق، نظامیان آمریکایی نزدیک اربیل مستقر شدند. به گزارش افکارنیوز،

رئیس کمیته پیشمرگ ها در پارلمان منطقه کردستان با تایید این خبر گفت: آمدن این نیروها و استقرار آنها در این منطقه، هیچ خطری برای منطقه کردستان ندارد و برعکس، آمدن کشوری مانند آمریکا به منطقه برای حفظ ثبات در شهر کرکوک و منطقه است. استقرار این نیروها برای متوقف کردن برگزاری همه پرسی جدایی منطقه نیست، زیرا همه پرسی بیان اراده ملت کردستان است.