کتاب سکه های ماشینی قاجار

ساعت ١٦ تا ٢٠ پرتصادف‌ترین بازه زمانی در معابر برون‌شهری و درون‌شهری در شهریور ٩٥

تاریخ دریافت خبر:
ساعت ١٦ تا ٢ پرتصادف‌ترین بازه زمانی در معابر برون‌شهری و درون‌شهری در شهریور ٩٥

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خبر داد

ساعت ١٦ تا ٢ پرتصادف‌ترین بازه زمانی در معابر برون‌شهری و درون‌شهری در شهریور ٩٥

عصر خودرو- رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: ساعت ١٦ تا ٢ پرتصادف‌ترین بازه زمانی در معابر برون‌شهری و درون‌شهری در شهریور ٩٥ بوده است.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعلام این آمار، گفت: از ساعت ١٢ تا ١٦ حدود ٢٣ درصد و از ساعت ٢ تا ٢٤ نزدیک به٢٢ درصد تصادفات درون شهری رخ داده اند.

این در حالی است که به گفته سرهنگ رحمانی بیشترین ساعت وقوع تصادفات شهریور ماه سال گذشته در معابر برون شهری هم مانند معابر درون شهری، بازه بین ١٦ تا ٢ با ٢٥ درصد تصادفات بوده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، خاطرنشان کرد: ساعت ١٢ تا ١٦ و ٢ تا ٢٤ در رتبه های بعدی پرتصادف ترین باز ه های زمانی معابر برون شهری در شهریور گذشته قرار دارند که هر کدام ٢٢ درصد تصادفات را دربر گرفته اند.