کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری رسا، حجت الاسلام رضا غلامی، رییس مؤسسه علوم اسلامی صدرا، امروز در مراسم رونمایی از کتاب «واقعیت و روش تبین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی» نوشته عطاءالله رفیعی آتانی که در مسجد حضرت خدیجه برگزار شد، گفت: این کتاب با روشی عالمانه و به روز چشم انداز جدیدی از فلسفه اسلامی را نشان می دهد.

وی افزود: اگر در گذشته از نقش فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه یا فلسفه صدرا در ساخت بنیان های علوم انسانی اسلامی صحبت می شد، امروز این کتاب جلوه آشکاری از حضور مثر فلسفه اسلامی در علوم انسانی است.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه علامه طباطبایی نماد فلسفه نوصدرایی است، عنوان کرد: فلسفه صدرایی این ظرفیت را دارد که در رگ های علوم انسانی جاری شده به ده ها گره در این زمینه پاسخ دهد.

رییس مؤسسه علوم اسلامی صدرا افزود: در این کتاب، دکتر رفیعی تلاش دارد با استفاده از مفهوم نوصدرایی درباره مسئله ماهیت عمل انسانی؛ تبدیل اندیشه به اراده و پس از آن به عمل را نشان دهد.

وی گفت: امروز جامعه شناسی و علوم انسانی مدرن به علت عدم توجه به فلسفه به نوعی سطحی گرایی دچار شده که سخن جدید یا جدی برای گفتن ندارد.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه کتاب حاضر پایه های علوم انسانی اسلامی را مستحکم می کند، ابراز کرد: این کتاب عاملی برای درگیر کردن فلسفه اسلامی یا قدرت عینیت بخشی به علوم انسانی اسلامی است.

رییس موسسه علوم اسلامی صدرا در پایان خاطرنشان کرد: کتاب دکتر رفیعی می تواند مسیر را برای مدیریت کنش انسانی باز کرده و دانش پژوهان از آن استفاده کنند./807/ت ۳۰۲/ش