ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش،  تعداد ۳۳ نفر را صرفاً از بین نیروهای بومی هرشهرستان  تحت عنوان خدمتگزار، نگهبان ، سرایدار نگهبان(بومی محل مورد تقاضا ) از طریق برگزاری آزمون و گزینش جهت خدمت در واحدهای مربوطه به صورت شرکتی جذب نماید.

توضیح: روستاهای قمر محل جغرافیایی شغل سرایدار نگهبان بشرح ذیل می باشد.

ورمال: کندو – علی اکبری – ده گرگ – سعید خان

سکوهه: قلعه سام – فقیر – تاج محمد

محمدآباد:  صرفاً بومی شهر هامون

سفیدآبه: سفیدآبه کهنه – مجچ – ناصرآباد – نورآباد – کلاته حاجی – حسن آباد

خواجه احمد: غلام حیدر – غفور – اله دو – حیدر – جی سرخ

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم
 • جذب نیرو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • در همین رابطه بخوانید


     پزشکی علوم دانشگاه بومی نگهبان بهداشتی

  گزارش:

  منبع خبر (استخدام) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

  اگر به محتوای خبر «استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.