کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
چرا تماس پوست مادر و نوزاد اهمیت فوق العاده ای دارد؟ تحقیقات نشان می دهد تماس پوست با پوست اثرات مثبت بسیار زیادی دارد و فورا بر نوزاد اثر می گذارد.

به گزارش خبرنگار سرویس سبک زندگی جی پلاس؛ سایت روانشناسی نوشت: اخیرا در بسیاری از بیمارستان های دنیا برتماس پوست با پوست بین مادران و نوازادان تازه متولد شده، تاکید می شود. این تجربه برای نویسنده این مقاله بعد از زایمان فرزندش هم اتفاق افتاد و او پسرش را به مدت طولانی در آغوش گرفت تا نوزاد با پوست بدن مادر تماس برقرار کند.

به نظر می رسد دلایلی در پشت این روند جدید نهفته است. تحقیقات نشان می دهد که تماس پوست با پوست اثرات مثبت بسیار زیادی داشته و فورا بر نوزاد اثر می گذارد. این عمل باعث کاهش گریه نوزاد، استرس و بهبود خواب می شود و حتی در روند شیردهی با شیر مادر موثر است.

در واقع تحقیقات نشان می دهد تماس پوست با پوست می تواند اثرات طولانی مدت داشته باشد، به خصوص برای نوزادان نارس که به طور کلی نیاز به انکوباتور دارند. به عنوان مثال، نوزادان نارسی که ماساژ درمانی دریافت کرده اند نسبت به گروهی که ماساژ نشدند هم وزن شان بیشتر شده و هم مدت کوتاه تری در بیمارستان سپری کردند.

علاوه بر این، در یک تحقیق جدید محققان به شکل تصادفی اجازه دادند بعضی از نوزادان نارس به مدت دو هفته تماس پوست با پوست با مادرانشان دریافت کنند در حالی که دیگر نوزادان نارس در انکوباتورها باقی ماندند؛ در نتیجه مشخص شد نوزادانی که دو هفته تماس پوست با پوست دریافت کردند الگوی خواب منظم تر، توانایی شناختی بهتری نسبت به آن عده که در انکوباتور بودند نشان دادند.

به گزارش جی پلاس؛ اما چرا تماس پوست با پوست اینقدر مهم است؟ این تماس چه کاری برای بدن انجام می دهد؟ محققان دریافتند که تماس پوست با پوست می تواند هورمون های استرس (یعنی کورتیزول) و ضربان قلب را کاهش دهد، در آرام کردن نوزاد هنگام ناراحتی بسیار موثر است.

شما به عنوان والدین نوزاد نباید به این حرف ها که گفته می شود فرزند شما بغلی می شود توجهی نداشته باشید. این شواهد نشان می دهد این تماس بسیار برای رشد عاطفی و کاهش استرس ضروری است.