ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:

ترجمه از: هستی حقیقی

خیلی ها معتقدند بیشتر زیباییهای استرالیا از دیدها پنهان و در اقیانوسها قرار دارد.

سنگ جمجمه

به گزارش "توریسم آنلاین" در جستجودر آبهای ایالت ویکتوریا در میان آبهای شفاف به جزیره ای می رسید که نامهایی چون "جزیره شکاف" ، "سنگ جمجمه" و "غار جمجمه" دارد.

در حقیقت این پدیده طبیعی جزیره نیست و یک غار است که از داخل آن چشم انداز زیبایی به سوی آبها دارد.

برخی توریست ها که به تماشای غار جمجمه می روند خود را با بالارفتن از صخره لغزنده محک می زنند اما در نهایت منظره ای زیبا با امواجی که مدام سنگ عظیم را می نوازد در انتظارشان است.

سنگ جمجمه
سنگ جمجمه
سنگ جمجمه
سنگ جمجمه