خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
عباس‌علی پوربافرانی

سلامت آنلاین- عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به بدهی سازمان های بیمه گر تصریح کرد: مجلس به طور جد پیگیر پرداخت بدهی هاست و در صورت تمکین نکردن بیمه ها از قانون، مجلس وارد عمل می شود.

دکتر عباسعلی پور بافرانی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: تداوم طرح تحول سلامت وابسته به تخصیص اعتبارات پایدار مالی است و تا زمانی که این منابع در اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد، نمی توان انتظار پیشرفت سیستم بهداشت و درمان کشور را داشت.

وی با بیان این که که بحث پرداخت بدهی بیمه ها دوباره در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده است، در پاسخ به این سوال که در صورت تمکین نکردن بیمه ها، مجلس چه راهکاری در پیش خواهد گرفت، اظهار داشت: مصوبات مجلس لازم الاجراست، اما در صورت تمکین نکردن سازمان های بیمه گر از قانون، مجلس ساز و کارهای متعددی در اختیار دارد تا با توسل به آن ها مصوبات خود را اجرایی کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد: در صورت تخلف سازمان های بیمه گر، تذکر به وزیر و سایر اقدامات قانونی در خصوص چرایی اجرا نشدن مصوبه مجلس در قانون پیش بینی شده است.