خرید کتاب سکه طلا

تصویری از داماد و نوه‌های امام خمینی

تاریخ دریافت خبر:

جماران تصویری آیت‌الله اشراقی داماد امام راحل در کنار سه پسرشان؛ مرتضی، علی و محمدتقی منتشر کرد.

29212