ایران آنتیک

دو دهک پائین در اولویت دریافت سود سهام عدالت

تاریخ دریافت خبر:
دو دهک پائین در اولویت دریافت سود سهام عدالت

ارزش ریالی سهام عدالت در بازار هریک میلیون، حدود ۲ میلیون تومان است ولی در حال حاضر امکان خرید و فروش این سهام در بازار وجود ندارد.