ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
جدید ترین کشور های جهان را می شناسید؟

کشورهای قدیمی را بدون شک بسیاری از ما می شناسیم ولی شاید همه مردم اطلاعاتی از کشورهای جدیدی که در طی سالیان گذشته به وجود آمده اند نداشته باشند، کشورهای جدیدی در دنیا وجود دارند که در ۳۵ سال گذشته به وجود آمده اند.

شاید ما با واژه کشورهای جدید کمی غریبه باشیم و با خود بگوییم، مگر کشور جدیدی هم در دنیا به وجود می آید؟ جواب این سوال مثبت است. در طی ۳۵ سال گذشته کشورهای جدید در دنیا به وجود آمده اند که ما نام جوان ترین کشورهای جهان را بر روی آن ها می گذاریم، با ما همراه باشید تا جدیدترین کشورهای جهان را بشناسید.

فروپاشی اتحاد جماهیر فیس‌بوک