کتاب سکه های ماشینی قاجار

کارفرمایان گیلانی بیش از ٤٣٩ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند

تاریخ دریافت خبر:

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان گفت: در ٢٨ شعبه اجرایی استان، کارفرمایان گیلانی تا اسفندماه سال ٩٥ بیش از ٤٣٩ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار هستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، جمیل حق پرست اظهار داشت: این بدهی مربوط به بیش از 32 هزار کارفرمای گیلانی بابت حق بیمه های پرسنل آنها است. از این رقم ، مبلغ ١١٠ میلیارد تومان برآوردی سال ٩٥ و ٣٢٩ میلیارد تومان قطعی مربوط به سنوات گذشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان همچنین خاطر نشان کرد: 32 هزار و 251 کارفرمای گیلانی درحال حاضر دارای پرونده مطالباتی در تامین اجتماعی هستند.

شایان ذکر است تامین اجتماعی گیلان در حال حاضر تنها در بخش بیمه ای ( بدون لحاظ هزینه های حوزه درمان ) ماهانه بیش از ١٦٠ میلیارد تومان تعهدات پرداخت مینماید واین مهم درشرایطی تحقق مییابد که مجموع وصولی ماهانه ناشی از حق بیمه ها رقمی بین ١٠٠ تا ١١٥ میلیارد تومان است.