خرید سکه کلکسیونی

تشییع پیکر مرحومه «شهلا حبیبی» با حضور ابتکار

تاریخ دریافت خبر:
پیکر مرحومه شهلا حبیبی نخستین مشاور امور زنان نهاد ریاست جمهوری با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این آیین تشییع شد.

شعارسال: پیکر مرحومه شهلا حبیبی نخستین مشاور امور زنان نهاد ریاست جمهوری با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این آیین تشییع شد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تیتر امروز، تاریخ انتشار: 17شهریور1396، کدخبر: 64257 : www.titreemroz.ir