کتاب سکه های ماشینی قاجار

زخم جنگ بر سر و صورت کودکان عراقی+عکس

تاریخ دریافت خبر:
بازار نیوز _ بعد از آزادسازی تلعفر بسیاری از زنان و کودکانی که از چنگال داعش آزاد شدند با زخم هایی به پهنای قساوت و سنگدلی بر سر و صورتشان رندگی را ادامه می دهند.